Jednostki uczestnictwa

Jest to jednostka udziału w kapitale zarządzanym przez określony fundusz inwestycyjny. Kapitał zarządzany przez dany fundusz podzielony jest na określoną liczbę jednostek, zmiana ich wartości (przypadającego na nią kapitału), określa efektywność zarządzania kapitałem przez dany fundusz.