Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

(KPWiG) organ administracji państwowej nadzorujący publiczny obrót papierami wartościowymi.