Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Spółka powołana przez Skarb Państwa i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA do głównych zadań KDPW SA należą: – przechowywanie i rejestracja papierów wartościowych będących w publicznym obrocie – obsługa realizacji zobowiązań emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych – wystawianie świadectw depozytowych – organizacja i prowadzenie rozliczeń transakcji.