Prawo do akcji

(PDA) Instrument, który uprawnia do zamiany jego na akcje spółki. W Polsce często towarzyszy on nowym emisjom akcji. Nabywca akcji uzyskuje również prawa do akcji. Na rynku wtórnym pojawiają się one w kilka do kilkunastu dni po przeprowadzeniu oferty publicznej przez spółkę. W związku z tym, że na debiut akcji nowych emisji na rynku wtórnym inwestorzy czekają często dość długo (dłużej niż 2 miesiące), wcześniejsze wejście na giełdę praw do akcji umożliwia im wcześniejszą sprzedaż nabytych w ofercie publicznej akcji i uzyskanie gotówki.