Prawo poboru

Instrument, który jest powiązany z akcją. Jest on przyznawany akcjonariuszom obecnym już w firmie i uprawnia on ich do kupna akcji nowej emisji w określonej proporcji po cenie emisyjnej. Po przyznaniu prawa poboru notowane są na giełdzie w określonym czasie.