Qualified Dividends

Są to dywidendy opodatkowane niższą stawką podatkową. Podział dywidend na qualified and non-qualified odnosi się do wysokości stosowanych stawek podatkowych.