Rynek pierwotny

Obejmuje sprzedaż nowych papierów wartościowych – akcji i obligacji dopuszczonych do obrotu przez Komisję Papierów Wartosciowych i Giełd. Cenę papierów wartościowych w tym wypadku ustala ich emitent, czyli instytucja wypuszczająca akcje lub obligacje.