Split

Zmniejszenie wartości nominalnej akcji z równoczesnym zachowaniem bieżącego kapitału akcyjnego spółki. Przeprowadzany jest w celu zwiększenia dostępności akcji, a co za tym idzie do większej ich płynności. Split zmienia ilość akcji spółki pozostawiając wartość rzeczywistą spółki jako całości bez zmian. Przeprowadzając Split spółka dzieli istniejące akcje, bądź emituje dodatkowe, zachowując aktualne proporcje udziałów wszystkich akcjonariuszy.