Tajemnica bankowa

Obowiązek banku do utrzymania w tajemnicy danych dotyczących klientów. Bank nie może powoływać się na tajemnicę bankową jedynie w stosunku do urzędów skarbowych oraz odmawiać występowania w roli świadka w sprawach cywilnych i karnych.