Teoria fal Elliotta

Teoria stworzona przez Ralpha Nelsona Elliotta. Zakłada, że ruchy giełdy są jak powtarzający się wzór fal. Teoria Elliotta sugeruje, że rynek porusza się według serii pięciu szczytów i trzech dołków.