Trader

Osoba zatrudniona w celu prowadzenia obrotu papierami wartościowymi w imieniu ich właściciela (banku, funduszu). Większość Trederów posiada szerokie kompetencje decyzyjne z jednoczesnym limitem zaangażowania, co ma minimalizować ryzyko.