Valuation Method

(metoda wyceny) Na rynkach kapitałowych wyróżnić można trzy podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw:

  • Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw,
  • Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw,
  • Mieszane metody wyceny przedsiębiorstw.

Wybór metody zależy jest od charakteru transakcji oraz oczekiwań jakie ma inwestor.