Variable Costs

(koszty zmienne) -Są to koszty, które ulegają zmianie wraz z zmianą wielkości produkcji.
Wyróżnia się koszty zmienne:

  • Proporcjonalne – jednostkowa zmiana produkcji wywołuje jednostkową zmianę kosztów, zmieniają się proporcjonalnie do zmiany produkcji.
  • Degresywne – zmieniają się wolniej niż produkcja. Wraz ze wzrostem produkcji, koszty rosną coraz wolniej. W sytuacji gdy produkcji wzrośnie o 10%, koszty wzrosną o mniej niż 10%.
  • Progresywne – rosną szybciej niż wielkość produkcji. Zmiana produkcji powoduje większą zmianę kosztów. Jeżeli produkcja wzrośnie o 10%, koszty wzrosną o więcej niż 10%.