Venture Capital

(kapitał ryzyka) – Są to inwestycje kapitałowe dokonywane w fazie rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji. Charakteryzują się dużym stopniem ryzyka, ale mogą w przyszłości przynieść wysokie zyski.