WIBID

(ang. Warsaw Interbank Bid Rate) – Roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków. Ustalana jest codziennie o godz. 11:00. Funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jednodniowych:

  • overnight (O/N) (notowana od 1 lutego 2001),
  • tomorrow/next (T/N) (notowana od 1 lutego 1995),

oraz w przeliczeniu na okresy:

  • 1 tygodnia (1SW) (notowana od 1 lutego 1995),
  • 2 tygodni (2SW) (notowana od 1 marca 2003),
  • 1 miesiąca (1M) (notowana od 1 lutego 1995),
  • 3 miesięcy (3M) (notowana od 1 lutego 1995),
  • 6 miesięcy (6M) (notowana od 2 marca 1997),
  • 9 miesięcy (9M) (notowana od 1 lutego 2001),
  • 1 roku (1Y) (notowana od 1 lutego 2001).