WIBOR

(ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – Wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Funkcjonuje od 1991 roku, ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00, na fixingu organizowanym przez ACI – Stowarzyszenie Dealerów (dawniej Forex Polska), na podstawie ofert złożonych przez 16 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości.

Funkcjonuje w odniesieniu do transakcji jednodniowych i tygodniowych:

  • ON (ang. overnight) – lokata otwierana w dniu zawarcia transakcji (wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki przyjęte na jeden dzień),
  • TN (ang. tomorrow/next) – lokata otwierana w pierwszym dniu roboczym po zawarciu transakcji (wysokość rocznej stopy procentowej, jaką banki zapłacą za środki pożyczone od jutra na jeden dzień),
  • SW (ang. spot week) – środki pożyczone na jeden tydzień od momentu dostawy, która następuje po dwóch dniach roboczych,

oraz w przeliczeniu na okresy:

  • 1 tygodnia (1SW),
  • 1 miesiąca (1M),
  • 3 miesięcy (3M),
  • 6 miesięcy (6M),
  • 9 miesięcy (9M),
  • 1 roku (12M).