Zapasy

Są to zakupione lub wytworzone przez przedsiębiorstwo, przeznaczone do sprzedaży lub wykorzystania w produkcji:
Wyroby gotowe,
Towary,
Materiały,
Produkcja w toku,
Grunty i nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.
W podstawowym rozumieniu, zapasy są dobrami nie wykorzystywanymi przez spółkę w danej chwili, ale trzymanymi z intencją wykorzystania. Zapasy utrzymywane są w celu zapewnienia ciągłości procesu produkcji i sprzedaży.