Raport ESPI 2/2016

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA W ZWIĄZKU Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE

Zarząd spółki Dektra SA informuje, iż w dniu 18.01.2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Macieja Stefańskiego o transakcjach dokonanych przez niego na akcjach Spółki Dekta SA.
Łączna wartość transakcji wyniosła poniżej 5 000 EUR.
W okresie 16.10.2015-01.12.2015 w 3 transakcjach sprzedał łącznie 656 akcji po średniej cenie 9,71 zł (min. 9,68 zł, maks. 9,72 zł).
Transakcji dokonano w trybie zwykłym sesyjnym na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych