Raport ESPI 15/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 2 689 611,11 zł we wrześniu 2021 r., co oznacza wzrost o 21,2 % rdr.,
 • 17 261 605,63 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2021 r., co oznacza wzrost
  o 41,5 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Emitent w br. systematycznie przekazywał informacje o zawirowaniach na rynku surowców tworzyw sztucznych. Wystąpiły w minionym miesiącach zarówno ogromne wzrosty ich cen, jak i okresowe niedobory. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE, we wrześniu 2021 roku zmieniały się w stosunku do sierpnia 2021 nieznacznie (w porównaniu do wcześniejszych miesięcy) – zależności od typu surowca, mieliśmy zarówno spadki jak i wzrosty o ok. 3,4%. Jednocześnie ceny HDPE i LDPE na koniec września porównywane do tych sprzed roku, nadal są wyższe od 55% do 94%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 14/2021 z dnia 14 września 2021 r. Raport miesięczny za sierpień 2021 r.,

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 12 listopada 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik 2021 r.
 • w dniu 12 listopada 2021 r. nastąpi publikacja raportu finansowego za III kwartał 2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 14/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień
2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 929 564,36 zł w sierpniu 2021 r., co oznacza wzrost o 4,7 % rdr.,
 • 14 571 994,52 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2021 r., co oznacza wzrost
  o 46,04 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych informacjach dotyczących roku 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występowały zawirowania, skutkujące znacznym wzrostem cen tych surowców. Tendencja ta zaczęła przełamywać się dopiero w czerwcu 2021 roku. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE, zmniejszyły się w sierpniu 2021 w stosunku do lipca 2021 o ok 1-5 % w zależności od typu surowca. Jednocześnie aktualne ceny tych surowców porównywane do tych sprzed roku, nadal są wyższe od 56% do 89%. Obserwowane są aktualnie symptomy zatrzymania tendencji spadkowej.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 10/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2021
 • ESPI 13/2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. Raport miesięczny za lipiec 2021 r.,

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 października 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2021r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 13/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 388 834,87 zł w lipcu 2021 r., co oznacza wzrost o 9,2 % rdr.,
 • 12 642 430,16 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2021 r., co oznacza wzrost
  o 55,4 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych informacjach dotyczących roku 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występowały zawirowania, skutkujące znacznym wzrostem cen tych surowców. Tendencja ta zaczęła przełamywać się dopiero w czerwcu 2021 roku. Jak informuje portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE, zmniejszyły się w lipcu 2021 w stosunku do czerwca 2021 o ok 5-13% w zależności od typu surowca. Jednocześnie aktualne ceny tych surowców porównywane do tych sprzed roku, nadal są wyższe od 66% do 99%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 12/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. Raport miesięczny za czerwiec 2021 r.,

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 września 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień
  2021 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 12/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 910 490,73 zł w czerwcu 2021 r., co oznacza wzrost o 14,9 % rdr.,
 • 11 253 595,29 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2021 r., co oznacza wzrost
  o 64 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Emitent w poprzednich raportach publikowanych w roku 2021 informował o wzrostach cen surowców tworzyw sztucznych. W miesiącu czerwcu doszło do obniżenia cen, o czym informuje portal www.plastech.pl, który od lat zbiera i przekazuje informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych. Ceny surowców takich jak HDPE i LDPE zmniejszyły się w czerwcu 2021 w stosunku do maja 2021 o ok 8-10% w zależności od typu surowca. Przypominamy, że w skali roku ceny tych surowców zwiększyły się ponad 100%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 11/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. Raport miesięczny za maj 2021 r.,
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 13 sierpnia 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2021 r.
 • w dniu 13 sierpnia 2021 r. nastąpi publikacja raportu finansowego za II kwartał 2021 r

Emitent ponadto informuje, iż w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpiło ustalenie prawa do dywidendy z zysku za rok 2020, którą wypłacono w dniu 29 czerwca 2021 r. Wartość przekazanej dywidendy wynosiła 0,75 zł na 1 akcję, łącznie przekazano w formie dywidendy 828 000 zł.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 11/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 2 646 811,09 zł w maju 2021 r., co oznacza wzrost o 83,7 % rdr.,
 • 9 343 104,56 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2021 r., co oznacza wzrost
  o 79,6 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych raportach miesięcznych za 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występuje wyraźna tendencja wzrostu cen tych surowców. Tendencja ta utrzymywała się nadal w miesiącu maju. Według portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE wzrosły w maju 2021 w stosunku do kwietnia 2021 od 3,79% do 10,01 % w zależności od typu surowca. Natomiast w skali roku ceny tych surowców zwiększyły się od 128% do 160%.

Są to ceny surowca pierwotnego (czystego), natomiast do produkcji towarów oferowanych przez Emitenta wykorzystuje się w znacznym stopniu surowiec wytwarzany z materiału recyklingowego.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 10/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Raport miesięczny za kwiecień 2021 r.,
 • EBI 9/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Raport finansowy Dektra SA za I kwartał 2021
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2020,
 • w dniu 29 czerwca 2021 r. nastąpi wypłata dywidendy za rok 2020,
 • w dniu 14 lipca 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2021 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 10/2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień
2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 663 484,47 zł w kwietniu 2021 r., co oznacza wzrost o 81,3 % rdr.,
 • 6 696 293,47 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2021 r., co oznacza wzrost
  o 78,1 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Jak już wskazywano we wcześniejszych raportach miesięcznych za 2021 rok, na rynku surowców tworzyw sztucznych występuje wyraźna tendencja wzrostu cen tych surowców. Tendencja ta utrzymywała się nadal w miesiącu kwietniu, chociaż wydaje się, że tempo wzrostu zaczyna się zmniejszać. Według portalu www.plastech.pl, który od lat informuje o cenach surowców tworzyw sztucznych, ceny surowców takich jak HDPE i LDPE wzrosły w kwietniu 2021 w stosunku do marca 2021 od 0,23% do 10,28% w zależności od typu surowca. Natomiast w skali roku ceny tych surowców zwiększyły się od 103% do 140%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 8/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Raport miesięczny za marzec 2021 r.,
 • ESPI 9/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA,
 • EBI 5/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 28 kwietnia 2021 r.,
 • EBI 6/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 10,
 • EBI 7/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 16,
 • EBI 8/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. Wypłata dywidendy za 2020 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 czerwca 2021 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za maj 2021 r.,
 • w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy,
 • w dniu 29 czerwca 2021 r. nastąpi wypłata dywidendy z zysku osiągniętego w roku 2020.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 9/2021

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA

Zarząd DEKTRA SA (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28.04.2021

 1. Maciej Stefański – posiadający 500.000 akcji , z których przysługiwało 1.000.000 głosów , co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 62,34% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 28.04.2021 wykonywano prawo głosu z 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu ( na jedną akcję przypadają dwa głosy) Spółki.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Raport EBI 8/2021

Wypłata dywidendy za 2020 r.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 28.04.2021 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 828 000 zł.

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 czerwca 2021 r., a dniem wypłaty dywidendy 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 7/2021

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 16

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28.04.2021 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 16 dotyczącą wyboru członka Rady Nadzorczej Dektra SA. Z uwagi na ogłoszenie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r., poz. 491) nie udało się znaleźć oferty, która uzyskałaby aprobatę Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 6/2021

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 10

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28.04.2021 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 10, dotyczącą udzielenia absolutorium Maciejowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków zarządczych , ze względu na treść przepisu art. 413 ksh (tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą).

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.