Raport ESPI 17/2022

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2022 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 2 087 357,25 zł w czerwcu 2022 r., co oznacza wzrost o 9,3 % rdr.,
 • 14 817 425,05 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2022 r., co oznacza wzrost
  o 31,7 % w porównaniu do roku 2021.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Przez cały 2021 rok Emitent informował o realiach cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, nadal będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że za nami kolejny miesiąc obniżek cen za surowce HDPE i LDPE, a więc tych surowców, które mają największe znaczenie dla Emitenta: obniżyły się one od 7% do 20% w stosunku do maja 2022r..

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 5/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 01.06.2022 r.
 • EBI 6/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 10
 • EBI 7/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 21
 • EBI 8/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 24
 • EBI 9/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Informacja o wypłacie dywidendy za 2021 r.
 • ESPI 12/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA
 • ESPI 13/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 14/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. Raport miesięczny za maj 2022 r.
 • ESPI 15/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 12 sierpnia 2022 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2022 r.
 • w dniu 12 sierpnia 2022 r. nastąpi publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.
 • w dniu 29 sierpnia 2022 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy za rok 2021;
 • w dniu 31 sierpnia 2022 r. nastąpi wypłata dywidendy za rok 2021.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 16/2022

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA

w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu

1 lipca 2022 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 01.07.2022.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 15/2022

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu

15 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 15.06.2022.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 14/2022

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2022 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 801 989,69 zł w maju 2022 r., co oznacza spadek o 31,9 % rdr.,
 • 12 730 067,80 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2022 r., co oznacza wzrost
  o 36,3 % w porównaniu do roku 2021.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Przez cały 2021 rok Emitent informował o realiach cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, nadal będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca ceny HDPE i LDPE, a więc surowca który ma największe znaczenie dla Emitenta, obniżyły się (od 6 do 16%).

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 6/2022 z dnia 13 maja 2022 r. Raport miesięczny za kwiecień 2022
 • ESPI 7/2022 z dnia 19 maja 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 8/2022 z dnia 19 maja 2022 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 • ESPI 9/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 10/2022 z dnia 24 maja 2022 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 11/2022 z dnia 27 maja 2022 r. Informacja Zarządu DEKTRA SA
  o
  otrzymaniu w dniu 27 maja 2022 r. zawiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 lipca 2022 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2022 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 13/2022

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA

w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu

03 czerwca 2022 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z dnia 03.06.2022.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 12/2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA

Zarząd DEKTRA SA (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 01.06.2022

 1. Maciej Stefański – posiadający 500.000 akcji , z których przysługiwało 1.000.000 głosów, co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 62,34% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 01.06.2022 wykonywano prawo głosu z 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu ( na jedną akcję przypadają dwa głosy) Spółki.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Raport EBI 9/2022

Wypłata dywidendy za 2021 r.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 01.06.2022 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 2 263 200 zł.

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 2,05 zł (dwa złote pięć groszy).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 29 sierpnia 2022 r., a dniem wypłaty dywidendy 31 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 8/2022

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 24

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 01.06.2022 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 24, dotyczącą wyboru Wiceprezesa Zarządu Spółki Dektra SA, z powodu nie zgłoszenia przez Zgromadzenie Akcjonariuszy kandydatów na to stanowisko.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 7/2022

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 21

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 1.06.2022 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 21 dotyczącą wyboru członka Rady Nadzorczej Dektra SA, ponieważ nie udało się zgłosić kandydata, która uzyskałaby aprobatę Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport EBI 6/2022

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 10

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 01.06.2022 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 10, dotyczącą udzielenia absolutorium Maciejowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków zarządczych, ze względu na treść przepisu art. 413 ksh (tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą).

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.