Najlepszy w historii I kwartał Dektry

Dektra S.A. w I kwartale 2011 roku osiągnęła najlepszy wyniki w historii. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3.821 tys. zł (1.510 tys. zł w I kwartale 2010 roku), zysk na działalności operacyjnej wyniósł 551 tys. zł (260 tys. zł w I kwartale 2010 roku), zysk netto wyniósł 452 tys. zł (237 tys. zł w I kwartale 2010 roku). Prognoza Spółki na 2011 rok to 16.500 tys. zł przychodów ze sprzedaży i 1.850 tys. zł zysku netto. Powyższe wyniki oznaczają, ze Spółka w I kwartale wykonała plan roczny w 23,2% w przypadku przychodów ze sprzedaży oraz 24,4% w przypadku zysku netto. W całym 2010 roku Spółka osiągnęła 11.440 tys. zł przychodów ze sprzedaży oraz 1.053 tys. zł zysku netto.

Zobacz artykuły