Dektra w 2011 roku

Firma Dektra podsumowała 2011 r. Okazało się, że skończyła go na sporym plusie. W 2011 r. spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,7 mln zł, co oznacza wzrost o 62 proc. wobec 1,05 mln zł w 2010 r. Dektra zakończyła 2011 r. przychodami ze sprzedaży w wysokości 17,28 mln zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 51 proc. w zestawieniu z rokiem wcześniejszym.

Zobacz artykuł