Wyniki finansowe w IV kwartale 2011

W ciągu czterech kwartałów 2011 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1 706,2 tys. zł, co oznacza wzrost o 62 % wobec 1 053,9 tys. zł w 2010 r. Tylko w IV kwartale 2011 r. zysk wyniósł 285 tys. zł w porównaniu z 276 tys. zł w analogicznym okresie 2010 r. Dektra SA zakończyła 2011 r. przychodami ze sprzedaży w wysokości 17 280 tys. zł, a w IV kwartale 2011 r. wyniosły one 3 391 tys. zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 51% i 20%.

Zobacz artykuł