Raport ESPI 49/2017

REKOMENDACJA ZARZĄDU W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY W 2018 ROKU

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o podjęciu decyzji w sprawie rekomendacji dywidendy najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd zamierza rekomendować wypłacenie w 2018 r. dywidendy w wysokości 1.435.200 zł, co stanowi 1,30 zł na akcję. Rekomendowana dywidenda ma pochodzić z zysku za rok 2017.

Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 7 Rozporządzenia MAR.