Raport EBI 15/2017

HARMONOGRAM PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2018 ROKU

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – w dniu 11 maja 2018 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – w dniu 10 sierpnia 2018 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – w dniu 14 listopada 2018 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2017 r.: w dniu 27 lutego 2018 r.

 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.