RAPORT EBI 9/2019 Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartał 2019 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartał 2019 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect.

Załącznik:
Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za II kwartał 2019
Raport jednostkowy i skonsolidowany Dektra SA za II kwartał 2019_analiza finansowa