Raport EBI 2/2024 RAPORT ROCZNY DEKTRA SA ZA ROK OBROTOWY 2023 R.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2023.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki: Raport roczny Dektra SA za 2023 rok.pdf

Raport EBI 11/2023 Raport finansowy Dektra SA za III kwartał 2023

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport Dektra SA za III kwartał 2023.pdf

Raport Dektra SA za III kwartał 2023_analiza finansowa.pdf

Raport EBI 10/2023 Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2023

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:

Raport Dektra SA za II kwartał 2023

Raport Dektra SA za II kwartał 2023_analiza finansowa

Raport EBI 4/2023 Raport finansowy Dektra SA za I kwartał 2023

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport Dektra SA za I kwartał 2023
Raport Dektra SA za I kwartał 2023_analiza finansowa

Raport EBI 2/2023 Raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2022 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport roczny Dektra za rok 2022


Raport EBI 12/2022 Raport finansowy DEKTRA SA za III kwartał 2022 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport za III kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport Dektra SA za III kwartał 2022
Raport Dektra SA za III kwartał 2022 analiza finansowa

Raport EBI 10/2022 Raport finansowy Dektra SA za II kwartał 2022

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport za II kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport Dektra SA za II kwartał 2022
Raport Dektra SA za II kwartał 2022_analiza finansowa

Raport EBI 4/2022 Raport finansowy Dektra SA za I kwartał 2022

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport Dektra SA za I kwartał 2022
Raport Dektra SA za I kwartał 2022_analiza finansowa

Raport EBI 2/2022 Raport roczny Dektra SA za rok obrotowy 2021

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport roczny Dektra SA za rok 2021

Raport EBI 11/2021 Raport finansowy Dektra SA za III kwartał 2021

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport za IIi kwartał 2021 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport Dektra SA za III kwartał 2021
Raport Dektra SA za III kwartał 2021_analiza finansowa