Raport EBI 2/2023 Raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2022 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Spółki za rok obrotowy 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport roczny Dektra za rok 2022