Raport EBI 4/2023 Raport finansowy Dektra SA za I kwartał 2023

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport Dektra SA za I kwartał 2023
Raport Dektra SA za I kwartał 2023_analiza finansowa