Aktualna ocena sytuacji branży budowlanej wg Deloitte

Według raportu „Polskie spółki budowlane 2019 -najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży” przygotowanego przez Deloitte w roku 2019 obserwujemy niższą dynamikę wzrostu produkcji budowlanej. Powodem takiego stanu rzeczy jest mniejsza podaż projektów ze strony instytucji publicznych oraz wysoki poziom, który został osiągnięty w roku 2018. Spadek średnich marż operacyjnych odzwierciedla wzrost kosztów pracy i materiałów, którego nie udało się zrekompensować wzrostem cen usług budowlanych. Główne bariery w prowadzeniu działalności największych przedsiębiorstw budowlanych to rosnące ceny materiałów, problemy ze znalezieniem firm podwykonawczych oraz doświadczonych pracowników.