Zmiany rozliczeń podatku VAT dla folii typu stretch

Nie ma takiej sfery gospodarczej, aby była ona wolna od zmian legislacyjnych. Tym razem mowa o modyfikacjach w zakresie rozliczania należności z zakresu podatku od towarów i usług (VAT), która wpłynęła na obowiązki dotyczące obrotu folią typu stretch, która między innymi znajduje się w naszej ofercie handlowej. Ten rodzaj folii (i tylko ten!), sklasyfikowany wg PKWiU pod pozycją nr 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami został bowiem wpisany do załącznika nr 15 ustawy VAT jako towar objęty obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności począwszy od dnia 1 listopada 2019 roku.

Co to oznacza w praktyce?

Dla Sprzedawcy – gdy wartość brutto transakcji dotyczącej folii stretch, realizowanej pomiędzy podatnikami VAT, wynosi co najmniej 15 000 zł, musi on obligatoryjnie wskazać na fakturze zapis Mechanizm podzielonej płatności.

Dla Nabywcy – obowiązek zastosowania przelewu bankowego z opcją podzielonej płatności, w efekcie której kwota odpowiadająca podatkowi VAT na fakturze zasili specjalny rachunek VAT sprzedawcy.

Warto nadmienić, że folia typu stretch zanim została objęta obowiązkiem płatności podzielonej znajdowała się od dnia 1 stycznia 2017 roku w grupie towarów wrażliwych. Taka sytuacja rodziła niebezpieczeństwo zapłaty podatku za swojego nieuczciwego kontrahenta. Obecna sytuacja prawna, chociaż może być uznana za kłopotliwą przy realizacji, niesie ze sobą bezpieczeństwo dla nabywcy, jeśli dokona zapłaty we właściwy sposób.