Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra SA

Informujemy o planowanym na dzień 6.05.2020 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dektra SA.

Szczegółowe informacje dostępne  w tym miejscu