Raport EBI 4/2022 Raport finansowy Dektra SA za I kwartał 2022

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości raport za I kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik:
Raport Dektra SA za I kwartał 2022
Raport Dektra SA za I kwartał 2022_analiza finansowa