Raport ESPI 1/2022

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2021 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 1 355 105,10 zł w grudniu 2021 r., co oznacza wzrost o 312,1 % rdr.,
  • 22 715 350,10 zł narastająco w okresie styczeń – grudzień 2021 r., co oznacza wzrost
    o 63,7 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W roku 2021 informowaliśmy systematycznie o zmianach na rynku surowców tworzyw sztucznych. Jak wynika z danych publikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje dane o rynku surowców tworzyw sztucznych, koniec roku przyniósł małą stabilizację w zakresie cen surowców. Ceny surowca HDPE i LDPE w grudniu 2021 r., a więc tego który ma największe znaczenie dla Emitenta, pozostały w porównaniu z listopadem 2021r. bez zmian lub nieznacznie spadły (od 0,16% do 3,31 %) w zależności od typu, przy czym na koniec grudnia ich ceny w porównywaniu do tych sprzed roku są wyższe od ok 60 % do ok. 90 %.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 18/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. Raport miesięczny za listopad 2021 r.,

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 14 lutego 2022 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2022 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport EBI 1/2022

REKOMENDACJA ZARZĄDU W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY W 2022 ROKU

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację o podjęciu decyzji w sprawie rekomendacji dywidendy najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd zamierza rekomendować wypłacenie w 2022 r. dywidendy w wysokości 2.263.200 zł, co stanowi 2,05 zł na akcję. Rekomendowana wypłata dywidendy ma pochodzić z zysku za rok 2021 oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Zarząd informuje, że dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust.2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Dektra- spółka jakich mało

Wiele czynników przemawia za kupnem akcji Spółki.

Zobacz artykuł

FOLIA BASENOWA