DEKTRA w drodze na rynek New Connect

W II połowie marca 2011 roku spółka Dektra SA z siedzibą w Toruniu, dystrybutor materiałów specjalistycznych (głównie izolacyjnych) przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej, zamierza przeprowadzić ofertę prywatną akcji i w maju 2011 roku zadebiutować na rynku NewConnect. Koordynatorem oferty jest Art Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, doradca finansowy w ofertach IPO oraz Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect i Catalyst.

Dektra gotowa do zakupów

Spółka chce być na NewConnect, żeby w razie potrzeby szybko zdobyć fundusze na przejęcia.

Folie rolnicze i ogrodnicze z tworzyw biodegradowalnych

Tworzywa biodegradowalne są dziś istotnym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony środowiska. Są alternatywą dla tworzyw niebiodegradowalnych, których odpady stanowią duży problem. Coraz częściej tradycyjne tworzywa z surowców petrochemicznych zastępowane są polimerami odnawialnymi i ulegającymi degradacji w środowisku naturalnym

Większość polimerów biodegradowalnych jest jak na razie zbyt droga aby móc mówić o ich masowym wykorzystywaniu. IIMPiB w Toruniu prowadzi badania nad najpopularniejszym polimerem biodegradowalnym jakim jest skrobia modyfikowana (TPS). Jest ona jak dotychczas jedynym polimerem biodegradowalnym, który może konkurować z tradycyjnymi tworzywami termoplastycznymi.

Zadaniem projektu jest odpowiednia modyfikacja skrobi, dobór takich dodatków, które umożliwią jej przetwarzanie tradycyjnymi metodami. Stworzenie odpowiedniej receptury pozwoli na określenie wymaganych cech wytrzymałościowych i fizykochemicznych wyrobów z TPS. Ważnym zadaniem jest też opracowanie odpowiednich warunków zarówno otrzymywania jak i późniejszego przetwarzania tworzywa biodegradowalnego na bazie skrobi.

Zobacz artykuł

Produkcja budowlano-montażowa w 2010 roku

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w grudniu 2010 r. wyższa zarówno w porównaniu z grudniem  poprzedniego roku – o 12,3%, jak i z listopadem 2010 r. – o 38,8%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 13,7% niż w analogicznym miesiącu 2009 r. i o 1,1% w porównaniu z listopadem 2010 r.

W stosunku do grudnia 2009 r. wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków – o 29,6% oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 11,0%. W podmiotach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej produkcja zmniejszyła się o 2,1%.

W porównaniu z listopadem 2010 r. wzrost produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa i wyniósł: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 59,7%, w realizujących roboty budowlane specjalistyczne 30,3%, a w wykonujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 24,0%.

Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w 2010 r. w stosunku do poprzedniego roku obniżono o 0,1% (wobec wzrostu 0,2% w 2009 r.). Spadły ceny budowy budynków (o 0,4%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 0,3%). Wzrosły natomiast ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,5%). W grudniu 2010 r. ceny w budownictwie były o 0,1% niższe niż przed rokiem. Obniżono ceny budowy budynków (o 0,6%). Wzrosły natomiast ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz robót budowlanych specjalistycznych (po 0,6%).

Produkcja budowlano-montażowa w październiku br.

ze wznoszeniem budynków 4,2%. Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-październik br. był o 0,2% wyższy niż w analogicznym okresie ub. r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w piątek 19.11.2010 r.
Liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia, spadła w październiku o 11,2% m/m do 15302 szt., zaś w ujęciu rocznym zwiększyła się o 8,8 %. Narastająco po dziesięciu miesiącach wydano pozwolenia na realizację 147 578 mieszkań, tj. o 3,3% mniej niż przed rokiem. Wśród deweloperów wzrosła liczba mieszkań, na których budowę uzyskano pozwolenia do 55 627, tj. o 3,8% w porównaniu do ubiegłego roku” – czytamy w komunikacie.

Dektra Gazelą Biznesu

Puls Biznesu opublikował coroczny ranking firm, które rozwijają się bardzo dynamicznie. W ciągu ostatnich trzech lat DEKTRA Sp. z o.o. odnotowała wzrost przychodów o 154,27 % i dzięki temu otrzymała miejsce w elitarnym gronie Gazel Biznesu.