Raport ESPI 82/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2023 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 114 621,68 zł w listopadzie 2023 r., co oznacza wzrost o 3,4 % rdr.,
 • 18 869 972,98 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2023 r., co oznacza spadek     o 23 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2022 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że ceny za wszystkie surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, spadły w okresie od października do listopada br. od ok. 6% do 8%. Natomiast w skali roku, ceny tych tworzyw są niższe o 22-28%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • EBI 11/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. Raport finansowy Dektra SA za III kwartał 2023 
 • ESPI 76/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Raport miesięczny za październik 2023 r.
 • ESPI 77/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 78/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 79/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 80/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 12 stycznia 2024 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień 2023 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 81/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 06.12.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 80/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 30 listopada 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 30.11.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 79/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 28 listopada 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 28.11.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 78/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 21 listopada 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 21.11.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR


Raport ESPI 77/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 14 listopada 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 14.11.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR

Raport ESPI 76/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2023 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 769 377,15 zł w październiku 2023 r., co oznacza wzrost o 12 % rdr.,
 • 17 755 351,30 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2023 r., co oznacza spadek o 24,2 % w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2022 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że ceny za wszystkie surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, wzrosły od września  do października br. od ok. 3% do 5%. Natomiast w skali roku, ceny tych tworzyw są niższe o 15-20%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • ESPI 75/2023 z dnia 13 października 2023 r. Raport miesięczny za wrzesień 2023 r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 grudnia 2023 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad 2023 r.

Emitent uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 75/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2023 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 3 607 623,76 zł we wrześniu 2023 r., co oznacza wzrost o 9,4 % rdr.,
 • 15 985 974,15 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2023 r., co oznacza spadek o 26,8 % w porównaniu do roku 2022.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2022 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że ceny za wszystkie surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, wzrosły od sierpnia do września br. od ok. 12% do 15%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • ESPI 73/2023 z dnia 11 września 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 74/2023 z dnia 14 września 2023 r. Raport miesięczny za sierpień 2023 r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 10 listopada 2023 r. nastąpi publikacja raportu za III kwartał 2023 r.
 • w dniu 14 listopada 2023 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik 2023 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 74/2023

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2023 r.

 1. Przychody Emitenta wyniosły:
 • 1 979 937,01 zł w sierpniu 2023 r., co oznacza spadek o 19,2 % rdr.,
 • 12 378 350,39 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2023 r., co oznacza spadek
  o 33,2 % w porównaniu do roku 2022.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W latach 2021-2022 miały miejsce znaczne wahania na rynku cen surowców tworzyw sztucznych. Ponieważ kwestie te są kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej, do czasu ustabilizowania się sytuacji, będą prezentowane wybrane informacje w tym zakresie.

Z informacji opublikowanych przez portal www.plastech.pl, który od lat przekazuje relacje z rynku surowców tworzyw sztucznych, wynika, że w miesiącu sierpniu miało miejsce odwrócenie trendu i po raz pierwszy od wielu miesięcy ceny większości surowców tworzyw sztucznych zwiększyły swoje wartości. Ceny za wszystkie surowce HDPE i LDPE, a zatem surowce, które mają największe znaczenie dla Emitenta, wzrosły od lipca do sierpnia br. od ok. 3,5% do 13,4%.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:                                                                           

 • EBI 10/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Raport finansowy za II kwartał 2023 r.
 • ESPI 67/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. Raport miesięczny za lipiec 2023 r.
 • ESPI 68/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 69/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
 • ESPI 70/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 71/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA
 • ESPI 72/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 13 października 2023 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień 2023 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 73/2023

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Dektra SA w związku z art.19 Rozporządzenia MAR

Zarząd DEKTRA S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 6 września 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcjach z 06.09.2023.pdf.


Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Niniejszy raport bieżący zawiera zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR