Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 06.05.2020

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 05.06.2019

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11.05.2018

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 09.06.2017

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17.06.2016 r.

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 24.04.2015 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna 12.01.2015 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20.05.2014 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13.05.2013 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11.04.2012 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16.03.2011 r.

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 05.06.2019

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 11.05.2018 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 09.06.2017

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 09.06.2017 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17.06.2016

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 17.06.2016 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect”.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 17.06.2016 r.

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 17.06.2016 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Załączniki:


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConne

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 16.03.2011 r.

Zarząd Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Równinnej 29-31, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373212 („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 marca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 16:00 w siedzibie Spółki w Toruniu, ul. Równinnej 29-31, 87-100 Toruń

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11.04.2012 r.

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 11.04.2012 roku, na godz. 16:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dektra SA. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

 

Szczegółowe informacje:

 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 13.05.2013 r.

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 13.05.2013 roku, na godz. 16:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dektra SA. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

Szczegółowe informacje: