Rentowność sprzedaży

Rentowność sprzedaży = Zysk (strata) ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży.

Rosnąca wartość wskaźnika mówi o poprawiającej się rentowności sprzedaży, co z kolei może świadczyć o redukcji kosztów operacyjnych lub zwiększaniu marży na sprzedaży. Oznacza to, że wzrost obrotów w coraz większym stopniu będzie się przekładał na wzrost zysku ze sprzedaży, a zatem pośrednio także zysku netto.