Stopa wypłaty dywidendy

Stopa wypłaty dywidendy (DPR) = dywidenda na 1 akcję / zysk netto na jedną akcję. (ang. Dividend Payout Ratio – DPR) jest relacją dywidendy na jedną akcję do zysku netto na jedną akcję. Informuje on jak duża część zysku jest wypłacana w formie dywidendy. Im wskaźnik jest mniejszy tym większa część zysku zatrzymywana jest w przedsiębiorstwie. Dlatego niskie wartości tego wskaźnika świadczą często o finansowaniu rozwoju przedsiębiorstwa.