Wskaźnik cena akcji do zysku na akcję

Wskaźnik cena akcji do zysku na akcję = cena akcji/zysk na akcję.  (ang. Price Earnings Ratio – PE). Wskaźnik ten pokazuje ile razy cena rynkowa jest wyższa od zysku na jedną akcję. Cena jest z reguły wyższa, gdyż opisuje oczekiwania inwestorów odnośnie przyszłych zysków.  Główne zalety wskaźnika to: łatwość interpretacji,  łatwość wyliczenia z powodu dostępności danych,  możliwość prostego porównania akcji spółek z jednej branży. Wadą wskaźnika jest fakt, iż na jego wartość ma wpływ stopień dźwigni finansowej, bo jest obliczany dla zysku netto, czyli po spłacie odsetek. Kolejne wady to:  możliwość obliczenia jedynie dla firm generujących zyski netto,   zyski netto mogą się różnić z powodu przepisów księgowych, systemów podatkowych, czy też z powodu zawiązania/rozwiązania rezerw.