Zysk na akcję

Zysk na akcję = zysk netto/ilość akcji zwykłych.
(ang. Earnings Per Share – EPS). Wskaźnik ten niesie bardzo ważną informację dla akcjonariuszy. Informuje on ile zysku wypracował kapitał zainwestowany przez nich w przedsiębiorstwo. Jest to jeden z bardziej popularnych wskaźników analizy fundamentalnej.