Yield (Rentowność)

Jest to osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego z aktywności gospodarczej. Używana jest do pomiaru ekonomicznej efektywności przedsiębiorstwa, może się również odnosić do inwestycji i papierów wartościowych.

Rentowność obliczana jest za pomocą wskaźników rentowności, które odnoszą się do wartości: