Raprt EBI 26/2012 – Raport za II kwartał 2012

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załacznik: jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-okresowy-dektra-sa-ii-kwartal-2012.pdf