Raport EBI 32/2012 – Raport za III kwartał 2012

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Jednostkowy-i-skonsolidowany-raport-okresowy-dektra-sa-iii-kwartal-2012.pdf