Raport EBI 21/2013 – Raport za III kwartał 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_skonsolidowany_i_jednostkowy_grupa_kapitalowa_dektra_sa_3_kwartal_2013-1.pdf