Raport EBI 21/2013 – Raport za III kwartał 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za III kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport_skonsolidowany_i_jednostkowy_grupa_kapitalowa_dektra_sa_3_kwartal_2013-1.pdf

Raport EBI 18/2013 – Raport za II kwartał 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za II kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport jednostkowy i skonsolidowany za_II_kwartal-2013.pdf

Raport EBI 10/2013 – Raport za I kwartał 2013

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Raport ednostkowy-i-skonsolidowany-dektra-sa-i-kwartal-2013.pdf

Raport EBI 6/2013 – Raport roczny za 2012

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Raport-roczny-skonsolidowany-2012.pdf
Załącznik – Jednostkowy raport roczny 2012.pdf

Raport EBI 3/2013 – Raport za IV kwartał 2012

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Jednostkowy-raport-okresowy-dektra-sa-iv-kwartal-2012.pdf
Załącznik: Skonsolidowany-raport-okresowy-dektra-sa-iv-kwartal-2012.pdf