Raport ESPI 14/2015

ZAWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH NA AKCJACH SPÓŁKI DEKTRA W ZWIĄZKU Z ART. 160 USTAWY O OBROCIE

Zarząd spółki Dektra SA (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu 19.10.2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, Prezesa Zarządu Dektra SA Macieja Stefańskiego, o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta.

 

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załącznik:

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.