Raport EBI 24/2015

HARMONOGRAM PUBLIKOWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2016 ROKU

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

 

  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – w dniu 12 lutego 2016 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – w dniu 13 maja 2016 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – w dniu 12 sierpnia 2016 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – w dniu 14 listopada 2016 r.
  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 r.: w dniu 11 marca 2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.