Raport EBI 25/2015

RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2015

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2015 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły:
  • 976 919 zł w miesiącu listopadzie 2015 r., wzrost o 19% rdr,
  • 17 504 682 zł narastająco w okresie styczeń – listopad 2015 r., wzrost o 21% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta:
  • Nie wystąpiły.
 3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
  • EBI 22/2015 z dnia 13.11.2015 r. Raport miesięczny za październik 2015
  • EBI 23/2015 z dnia 13.11.2015 r. Raport jednostkowy i skonsolidowany DEKTRA SA za III kwartał 2015
  • EBI 24/2015 z dnia 17.11.2015 r. Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku
 4. Kalendarz inwestora:
  • W dniu 14 stycznia 2016 r. nastąpi publikacja raportu za miesiąc grudzień 2015 r.

 

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.