Raport EBI 6/2017- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2017 r.

 

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-za-I-kwartal_-2017.pdf
Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-za-I-kwartał-2017-_analiza-finansowa.pdf