Raport EBI 1/2018 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT SPÓŁKI DEKTRA SA ZA ROK 2017

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik – Skonsolidowany-raport-roczny-Grupy-Kapitalowej-Dektra-SA-za-rok-obrotowy-2017-r..pdf
Załącznik – Jednostkowy raport-roczny-Dektra-za-rok-2017.pdf

Raport EBI 14/2017 jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-za-III-kwartal-2017.pdf
Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-DEKTRA-SA-za-III-kwartał-2017_analiza-finansowa.pdf

Raport EBI 11/2017 jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za II kwartał 2017 r.

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

Załącznik: Raport-jednowstkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-za-II-kwartal-2017.pdf
Załącznik: Raport-jednowstkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-za-II-kwartał-2017_analiza-finansowa.pdf

Raport EBI 6/2017- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny DEKTRA SA za I kwartał 2017 r.

 

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-za-I-kwartal_-2017.pdf
Załącznik: Raport-jednostkowy-i-skonsolidowany-Dektra-SA-za-I-kwartał-2017-_analiza-finansowa.pdf

Raport EBI 4/2017 – JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT SPÓŁKI DEKTRA SA ZA ROK 2016

Zarząd DEKTRA SA z siedzibą w Toruniu przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki za rok obrotowy 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załącznik: Jednostkowy raport-roczny-Dektra-SA-za-rok-2016.pdf
Załącznik: Skonsolidowany-raport-roczny-Grupy-Kapitalowej-Dektra-SA-za-rok-2016.pdf